Content voor Ingelogde Gebruikers
Powered by VNO-NCW & MKB-Nederland

Word een goede branchebestuurder – oktober

195,00 (ex. Btw)

Waardering 0 uit 5
(be the first to review)

Als besturen een vak is, is bestuurder zijn in een branchevereniging een vak apart. De MalieAcademy biedt daarom de eendaagse masterclass: Word een goede branchebestuurder, inleiding besturen bij een branchevereniging.

Uitverkocht

Informeer mij wanneer weer beschikbaar

Onderwerp: Word een goede branchebestuurder
Start datum: 9 oktober
Doelgroep: Nieuwe/aankomende bestuurders, (kort) zittende bestuurders, leden van de ledenraad van brancheorganisaties
Soort: Opleiding

Introductie

Word een goede branchebestuurder

Inleiding besturen bij een branchevereniging

Als besturen een vak is, is bestuurder zijn in een branchevereniging een vak apart. De MalieAcademy, opgericht door VNO-NCW en MKB-Nederland, biedt daarom de eendaagse basiscursus: Word een goede branchebestuurder, inleiding besturen bij een branchevereniging. Daarin krijg je antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is de rol van een branchevereniging?
 • Hoe werkt het bestuur van een branchevereniging?
 • Hoe ziet het werkveld van een branchevereniging eruit? Bureau, bestuur, leden, politiek, media en overige stakeholders.
 • Wat moet een bestuurder van een brancheorganisatie weten en kunnen?
 • Wat wordt er van jou als bestuurder verwacht? Welke verantwoordelijkheid en invloed heb je en hoe treed je op?
 • Wat zijn de do’s en don’ts? Leren van ervaringen uit de praktijk.
 • De ontwikkeling van brancheverenigingen

Tijdens deze sessie doe je kennis en vaardigheden op en ontmoet je collega-bestuurders. De cursus is bedoeld voor startende bestuurders maar zeker ook om op te frissen en te reflecteren. We leren daarbij van kundige sprekers maar ook van elkaar als ervaringsdeskundigen. De sessie is daarom zoveel mogelijk interactief.

 • De cursus duurt een dag, van 9:00-17:00 uur
 • Locatie: MalieToren Den Haag
 • Prijs: € 195,- ex btw
 • Datum en tijd: vrijdag 9 oktober 2020 van 9:00-18:00 uur
 • Ongeveer 50 deelnemers (afhankelijk van de dan geldende richtlijnen)
 • Locatie: MalieToren Den Haag
 • Aan het eind wordt een certificaat uitgereikt

Neem voor meer informatie contact met ons op.

9:00 – 9:30          Inloop

9:30 – 9:35          Welkom in de MalieToren

9:35 – 9:45         Introductie op de dag, leerdoelen door dagvoorzitter 

9:45 – 10:15        De wereld van brancheverenigingen
Hoe ziet de wereld van brancheverenigingen eruit? Wat is het landschap, waarom bestaan brancheverenigingen.
Presentatie door Ivan Pouwels en Leo De Boer
Zaken die aan bod komen zijn:

 • Kenmerken van brancheverenigingen
 • Kengetallen over de verenigingswereld, hoeveel brancheverenigingen, hoeveel ondernemers, hoeveel mensen werkzaam binnen brancheverenigingen etc.
 • Ken je ‘collega’s’
 • Poldermodel en de positie van de koepels

10:15 – 10:45      Kijkje in de keuken: Hoe ziet de structuur van een branchevereniging eruit
Presentatie: Frans Huizenga, interactief
Zaken die aan bod komen zijn:

 • Hoe werkt een branchevereniging
 • Welke taken heeft een branchevereniging: Propellermodel
 • Wat is de missie en het doel van een branchevereniging
 • De unieke positie van een branchevereniging
 • Verschillen tussen het werken als bestuurder in een vereniging en het runnen van een bedrijf
 • Vergelijken tussen brancheorganisaties: overeenkomsten en verschillen

10:45 – 11:30     Hoe word je een goede bestuurder
De rol van een bestuurder bij een branchevereniging aan de hand van ervaringen uit de praktijk en dilemma’s.
Presentatie: Bestuurders Henk den Boer (Koninklijke OnderhoudNL), Jacobine Geel (GGZ Nederland) en Arend Kisteman (NBOV) aan het woord o.l.v. Frans Huizenga.
Zaken die aan bod komen zijn:

 • Wanneer heb je als bestuurder toegevoegde waarde voor de vereniging?
 • Wat wordt er van je verwacht?
 • Welke rollen zijn er allemaal?
 • Hoe kan je het beste je rol vervullen?
 • Spanning brancheorganisatie vs. werkorganisatie
 • Ervaringen van oud bestuurders

11:30 – 11:45     Koffiebreak

11:45 – 12:30     Vervolg Hoe word je een goede bestuurder

12:30 – 13:15     Pauze en lunch

13:15 – 14:15     De kracht van lobby en het belang van een werkgeversorganisatie
Hoe ziet het politieke speelveld eruit en hoe lopen de processen?
Zaken die aan bod komen zijn:

 • De do’s en don’ts van lobbyen? (praktijkervaringen?)
 • Welke rollen zijn er allemaal?
 • Media en reputatiemanagement?
 • Wat is belangenbehartiging en hoe werkt lobbyen?
 • Wat is de rol van een koepel?
 • Wat is de verhouding brancheverenigingen en een koepelorganisatie?
 • Wat heb je als bestuurder aan een werkgeversorganisatie?

14:15 – 14:30      Wrap -up door dagvoorzitter

14:30 – 14:45     Pauze en naar break-out sessies

15:00 – 16:00     De ontwikkeling van mijn branchevereniging
Onder leiding van: Ivan Pouwels

Recent onderzoek toont aan dat bedrijven die lid zijn van een branchevereniging meer innovatie laten zien. Dat is voor sommigen een verrassende uitkomst, want de traditionele opvatting is dat brancheorganisaties vanuit hun beschermende rol soms innovatie afremmen.

In die zin worden verenigingen steeds vaker promotoren van de ontwikkeling en vernieuwing van hun sector of zelfs de maatschappij. Deze ontwikkeling vraagt van verenigingen een andere strategie, gebaseerd op inzicht in de lange termijnontwikkeling van hun eigen branche, maar het vraagt ook om andere financierings- en organisatievormen en andere vaardigheden van bestuurders. Centrale vraag in dit interactieve deel is: hoe ontwikkelen moderne verenigingen zich, wat betekent dat voor mijn branchevereniging en mijn rol als bestuurder?

 

16:00    Einde (helaas geen netwerkborrel gezien de geldende Covid-19 maatregelen)

De cursus is bedoeld voor nieuwe of aankomende bestuurders of bestuurders die hun kennis willen opfrissen van brancheorganisaties die lid zijn van VNO-NCW/MKB-Nederland. Ook leden van ledenraden zijn welkom.

Scroll naar boven