Content voor Ingelogde Gebruikers
Powered by VNO-NCW & MKB-Nederland

Word een goede branchebestuurder

795,00 (ex. Btw)

Waardering 0 uit 5
(be the first to review)

Als besturen een vak is, is bestuurder zijn in een branchevereniging een vak apart. De MalieAcademy biedt daarom de eendaagse cursus aan: Word een goede branchebestuurder, inleiding besturen bij een branchevereniging.

14 op voorraad

Onderwerp: Word een goede branchebestuurder
Start datum: 28 juni 2024
Doelgroep: Nieuwe/aankomende bestuurders, (kort) zittende bestuurders, leden van de ledenraad van brancheorganisaties
Soort: Cursus

Inleiding besturen bij een branchevereniging

Als besturen een vak is, is bestuurder zijn in een branchevereniging een vak apart. De MalieAcademy, opgericht door VNO-NCW en MKB-Nederland, biedt daarom de eendaagse basiscursus: Word een goede branchebestuurder, inleiding besturen bij een branchevereniging. Daarin krijg je antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is de rol van een branchevereniging?
 • Hoe werkt het bestuur van een branchevereniging?
 • Hoe ziet het werkveld van een branchevereniging eruit? Bureau, bestuur, leden, politiek, media en overige stakeholders.
 • Wat moet een bestuurder van een brancheorganisatie weten en kunnen?
 • Wat wordt er van jou als bestuurder verwacht? Welke verantwoordelijkheid en invloed heb je en hoe treed je op?
 • Wat zijn de do’s en don’ts? Leren van ervaringen uit de praktijk.
 • De ontwikkeling van brancheverenigingen

Tijdens deze sessie doe je kennis en vaardigheden op en ontmoet je collega-bestuurders. De cursus is bedoeld voor startende bestuurders maar zeker ook om op te frissen en te reflecteren. We leren daarbij van kundige sprekers maar ook van elkaar als ervaringsdeskundigen. De sessie is daarom zoveel mogelijk interactief.

Neem voor meer informatie contact met ons op, of meld je aan via het contactformulier!

Kosten:
€ 795,- ex btw

Data 2024:
5 april 2024 VOL
28 juni 2024
11 oktober 2024

Tijden

9.00 uur inloop
9.30 – 17.00 programma

 

Locatie:
Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12 te Den Haag

De Malietoren is goed bereikbaar met het ov aangezien het op loopafstand is van Den Haag Centraal. Wanneer u met de auto komt kunt bij ons parkeren in onze garage.

Om zoveel mogelijk interactie te bevorderen houden we de groepsgrootte klein, maximaal 14 deelnemers

9:00 – 9:30          Inloop

9:30 – 9:45           Welkom en introductie op de dag & leerdoelen door dagvoorzitter 

9:45 – 10:15         De wereld van brancheverenigingen
Hoe ziet de wereld van brancheverenigingen eruit? Wat is het landschap, waarom bestaan brancheverenigingen.
Presentatie door Ivan Pouwels
Zaken die aan bod komen zijn:

 • Kenmerken van brancheverenigingen
 • Kengetallen over de verenigingswereld, hoeveel brancheverenigingen, hoeveel ondernemers, hoeveel mensen werkzaam binnen brancheverenigingen etc.
 • Ken je ‘collega’s’
 • Poldermodel en de positie van de koepels

10:15 – 10:45      Wat maakt het besturen van een branchevereniging uniek?
Presentatie: Frans Huizenga, interactief
Zaken die aan bod komen zijn:

 • Hoe werkt een branchevereniging
 • Welke taken heeft een branchevereniging: Propellermodel
 • Wat is de missie en het doel van een branchevereniging
 • De unieke positie van een branchevereniging
 • Verschillen tussen het werken als bestuurder in een vereniging en het runnen van een bedrijf
 • Vergelijken tussen brancheorganisaties: overeenkomsten en verschillen

10:45 – 11:00     Koffiebreak

11:00 – 12:30     De ontwikkeling van mijn branchevereniging
Onder leiding van: Ivan Pouwels

Recent onderzoek toont aan dat bedrijven die lid zijn van een branchevereniging meer innovatie laten zien. Dat is voor sommigen een verrassende uitkomst, want de traditionele opvatting is dat brancheorganisaties vanuit hun beschermende rol soms innovatie afremmen.

In die zin worden verenigingen steeds vaker promotoren van de ontwikkeling en vernieuwing van hun sector of zelfs de maatschappij. Deze ontwikkeling vraagt van verenigingen een andere strategie, gebaseerd op inzicht in de lange termijnontwikkeling van hun eigen branche, maar het vraagt ook om andere financierings- en organisatievormen en andere vaardigheden van bestuurders. Centrale vraag in dit interactieve deel is: hoe ontwikkelen moderne verenigingen zich, wat betekent dat voor mijn branchevereniging en mijn rol als bestuurder?

12:30 – 13:15     Pauze en lunch

13:15 – 14:30     Hoe word je een goede bestuurder
De rol van een bestuurder bij een branchevereniging aan de hand van ervaringen uit de praktijk en dilemma’s.
Presentatie: Bestuurders o.l.v. Frans Huizenga.
Zaken die aan bod komen zijn:

 • Wanneer heb je als bestuurder toegevoegde waarde voor de vereniging?
 • Wat wordt er van je verwacht?
 • Welke rollen zijn er allemaal?
 • Hoe kan je het beste je rol vervullen?
 • Spanning brancheorganisatie vs. werkorganisatie
 • Ervaringen van oud bestuurders

14:30 – 14:45      Koffiebreak

14:45 – 15:45       De kracht van lobby en het belang van een werkgeversorganisatie
Hoe ziet het politieke speelveld eruit en hoe lopen de processen?
Zaken die aan bod komen zijn:

 • De do’s en don’ts van lobbyen? (praktijkervaringen?)
 • Welke rollen zijn er allemaal?
 • Media en reputatiemanagement?
 • Wat is belangenbehartiging en hoe werkt lobbyen?
 • Wat is de rol van een koepel?
 • Wat is de verhouding brancheverenigingen en een koepelorganisatie?
 • Wat heb je als bestuurder aan een werkgeversorganisatie?

14:45 – 16:00    Wrap up dagvoorzitter 

16:00                  Einde en netwerkborrel

De cursus is bedoeld voor nieuwe of aankomende bestuurders of bestuurders die hun kennis willen opfrissen van brancheorganisaties die lid zijn van VNO-NCW/MKB-Nederland. Ook leden van ledenraden zijn welkom.

Ervaringen van cursisten

“Deze sessie gaf écht inzicht”

“Onze manager ledenorganisatie was zo enthousiast over de workshop De toekomst van verenigingen van de MalieAcademy, dat we snel een strategiebijeenkomst hebben georganiseerd voor het voltallige verenigingsbestuur. Gezamenlijk heeft het bestuur verder gesproken onder begeleiding van Ivan Pouwels over de toekomst van onze vereniging Cumela Nederland. Deze sessie gaf inzicht waar we staan binnen toekomstbestendigheid, rust om te weten dat al zo veel goed gaat en energie om met de uitdagingen aan de slag te gaan. De uitgebreide kennis en ervaring van Ivan zorgde voor een goede discussie in prettige sfeer. Iedere verenging die nadenkt over de toekomst van de verenging, of het nu gaat om thema’s of structuur, kan ik een dergelijke strategische sessie van harte aanbevelen.”
Sietske van der Vijgh
Bestuurssecretaris Cumela Nederland
Branchevereniging voor ondernemers in Groen, Grond en Infra
Scroll naar boven